AutoDuals motoru mazgāšanas līdzeklis ar smidzinātāju, 1L

4.10Cena
ieskaitot PVN 21%
Kods:MML1
Grupa:Auto ķīmija un piederumi kopšanaiVirsbūves un motora kopšana, tīrīšanaMotora, elektronikas un elektrisko kontaktu tīrīšanas līdzekļi
Ražotājs:AutoDuals
Pieejams
noliktavā:
noliktavā Galvenā noliktava :>50 gbBaltegles (blakus Celtnieku iela 15), Ķekava
noliktavā Liiba veikals :12 gbRīgas iela 22a, Ķekava
noliktavā Valdeka veikals :12 gbRīgas iela 11a, Jelgava
noliktavā Sloka veikals :8 gbSlokas iela 115, Rīga
noliktavā Salaspils :8 gbSkolas iela 4E, Salaspils
noliktavā T/C Dauga :11 gbRīgas iela 23, Ogre
noliktavā Vienības gatve veikals :10 gbRīga, Vienības gatve 113, T/C Maxima
Produkta apraksts

Maisījuma bīstamība:Signālvārds: BĪSTAMI 

Uz etiķetes norādītie bīstamo sastāvdaļu nosaukumi: Satur: nātrija hidroksīds

Brīdinājuma uzraksti: 

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P260 Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Drošības datu lapa: MML1

Drošības datu lapa
Parametri
Uzdot jautājumuBEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas