Garantija

Precēm, kuras iegādātas www.autoduals.lv, ja tas norādīts preces aprakstā, tiek nodrošināta ražotāja garantija.

Ražotāja noteiktā garantija parasti ir 2 gadi, bet tas var būt arī īsāks vai garāks termiņš.

Ja ražotājs ir noteicis garantijas termiņu, kas ir mazāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

1. Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).
2. Aizpildītu ražotāja garantijas talonu.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Patērētājam nepieciešams nogādāt preci kādā no AutoDuals veikaliem. Izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, sedz Patērētājs.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Patērētāja vainas dēļ:

1. Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi.
2. Prece nav lietota atbilstoši tam paredzētajam mērķim vai nav ievērota preces lietošanas instrukcija.
3. Precei ir mehāniski bojājumi.
4. Precei ir bojājumi, kuri radušies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram - mitrums, triecieni, skrāpējumi.
5. Precei veikts remonts nesertificētā servisa centrā.
6. Precei izmantoti nepiemēroti piederumi, barošanas elementi, izejmateriāli, un ja tas izraisījis preces bojājumus.
7. Prece ir izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem.
8. Precei ir radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

 

Lejupielādēt garantijas noteikumus.


Strīdu risināšana

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi iveikals@tscduals.lv vai rakstveidā uz adresi ''Baltegles'', Ķekava, Ķekavas novads, Latvija, LV-2123, ‘’TSC Duals’’ SIA.

Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

  • iesnieguma iesniegšanas datumu;

  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

Platforma strīdu risināšanai tiešsaistē (ārējā saite).

Strīdu risināšanas process (ārējā saite).

Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze (ārējā saite).

BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA

IZDEVĪGAS CENAS

+371-29373739
P-PK 9-17
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas